Конференциялар туралы хабарландырулар

Displaying 101-125 of 1740 result(s).
Sort by:
"Ы.Алтынсарин -2019" республикалық байқауы
   Қазақстан Педагогтар қауымдастығы  "Ы.Алтынсарин -2019" республикалық байқауын ұйымдастырады және 2019 жылдың 24 ақпанында өтініштерді қабылдайды.     Союз педагогов Казахстана организовывает республиканский конкурс "Ы.Алтынсарин -2019" и принимает заявки на участие 24 февраля 2019 года. Информационное письмо.
12.02.2019
"Рухани жаңғыру бағдарламасы негізінде "Әлеуметтік ахуалды жақсарту" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
   Шет тілдер және іскерлік карьера университеті 2019 жылдың 22-23 ақпанында "Рухани жаңғыру бағдарламасы негізінде "Әлеуметтік ахуалды жақсарту" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді.    22-23 февраля 2019 года Университет иностранных языков и деловой карьеры проводит Международную научно-практическую конференцию "Улучшение соц...
12.02.2019
"Техника.Технологиялар.Білім.Қауіпсіздік 2019" атты Халықаралық ғылыми конференция
    Машина жасау ғылыми техникалық одағы және Васила Левский атындағы Ұлттық әскери университеті (Болгария, Велико Тырново қ.)  2019 жылдың 29 мамыр - 01 маусым аралығында "Техника.Технологиялар.Білім.Қауіпсіздік 2019" атты VII Халықаралық ғылыми конференциясын өткізеді.     Научно-технический союз машиностроения и Национальный военный университет...
12.02.2019
"Жастар және ғылым" атты жастар жылына арналған XVIII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
    Алматы Экономика және Статистика академиясы  2019 жылдың 28 наурызында "Жастар және ғылым" атты жастар жылына арналған XVIII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді.     Алматинская Академия экономики и статистики 28 марта 2019 года проводит XVIII Международную научно-практическую конференцию "Молодежь и наука", посвященная году мо...
12.02.2019
"Научные Вести"(Белгород қ.) Халықаралық ғылыми журналына мақалалар қабылдау
   2019 жылдың 15 ақпанына дейін "Научные Вести"(Белгород қ.) Халықаралық ғылыми журналына мақалалар қабылданады.    Международный научный журнал "Научные Вести" (г.Белгород) принимает статьи до 15 февраля 2019 года. Информационное письмо.
12.02.2019
"Шығыс-Батыс: еуропа және шығыс тілдерін оқытудың теориялық және қолданбалы аспектілері" атты II Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы
     ФМ ВҰ Сібір қатынас жолдары университеті  2019 жылдың 20 наурызында "Шығыс-Батыс: еуропа және шығыс тілдерін оқытудың теориялық және қолданбалы аспектілері" атты II Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясын өткізеді.     20 марта 2019 года ФГБОУ ВО Сибирский государственный университет путей сообщения проводит II Международную научно-прак...
11.02.2019
"Health. Science. Technology" атты халықаралық студенттік ғылыми конференция
    "Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ 2019 жылдың 25-27 сәуір аралығында "Health. Science. Technology" атты халықаралық студенттік ғылыми конференциясын өткізеді.     НАО "Карагандинский медицинский университет" с 25 по 27 апреля 2019 года проводит международную научно-практическую конференцию "Health. Science.Technology". Информационное пис...
11.02.2019
"Қоян шаруашылығы мен терісі бағалы аң шаруашылығын дамытудың теориясы мен тәжірибесі" атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция және қояндар мен терісі бағалы аңдардың көрме-жәрмеңкесі
    2019 жылдың 19 сәуірінде ҰҒА биоресурстар Черкас тәжірибесі станциясы "Қоян шаруашылығы мен терісі бағалы аң шаруашылығын дамытудың теориясы мен тәжірибесі" атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясын және қояндар мен терісі бағалы аңдардың көрме-жәрмеңкесін өткізеді.    19 апреля 2019 года Черкасская опытная станция биоресурсов НААН пр...
11.02.2019
I Международный Форум молодых ученых Агропромышленного комплекса: "Вклад молодых ученых Казахстана в индустриально-инновационное развитие АПК"
   Қазақ ұлттық аграрлық университеті 2019 жылдың 11 ақпанында "АӨК индустриалды-инновациялық дамуына Қазақстанның жас ғалымдарының үлесі" атты І Халықаралық Агроөнеркәсіптік кешенінің жас ғалымдарының форумын өткізеді.    Казахский национальный аграрный университет проводит 11 февраля 2019 года I Международный Форум молодых ученых Агропромышленно...
07.02.2019
"Тәңіршілдік және Еуразия халықтарының эпостық мұрасы: алғышарттары және қазіргі заман" атты VII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
   Манастанушы халықаралық ассоциациясы (Қырғыз Республикасы, Бишкек қ.) 2019 жылдың 20-23 қыркүйегінде "Тәңіршілдік және Еуразия халықтарының эпостық мұрасы: алғышарттары және қазіргі заман" атты VII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясын өткізеді.    Международная ассоциация манасологов (Кыргызская Республика, г.Бишкек) 20-23 сентября 201...
07.02.2019
"Жастар жылына" арналған "Білім беру, дене мәдениеті және спорттағы инновациялар" атты ғалымдар мен мұғалімдердің Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция
     Қазақ спорт және туризм академиясы 2019 жылдың 12 сәуірінде "Жастар жылына" арналған "Білім беру, дене мәдениеті және спорттағы инновациялар" атты ғалымдар мен мұғалімдердің Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясын өткізеді.     Казахская академия спорта и туризма 12 апреля 2019 года проводит Республиканскую научно-практическую конфере...
07.02.2019
"Қазақстандық мектепке мамандар даярлау: жаңа мазмұн және тәжірибемен байланыс" атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция
   2019 жылдың 20-21 ақпанында М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті Орал қ. Педагогикалық шеберлік Орталығының филиалымен біріге отырып, "Қазақстандық мектепке мамандар даярлау: Жаңа мазмұн және тәжірибемен байланыс" атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді.   20-21 февраля 2019 года Западно-Казахстанский ...
07.02.2019
9-я Международная молодежная научная конференция "Молодежь и XXI век - 2019"
     Оңтүстік Батыс мемлекеттік университеті (Ресей, Курск қ.) 2019 жылдың 21-22 ақпанында "Жастар және XXI ғасыр-2019" атты 9-шы Халықаралық жастардың ғылыми конференциясын өткізеді.         Юго-Западный государственный университет (Россия, г.Курск) проводит 21-22 февраля 2019 года 9-ю Международную молодежную научную конференцию "Молодежь и XXI ...
07.02.2019
"Жобалау және құрылыс" атты жас ғалымдардың, аспиранттардың, магистранттардың және бакалаврлардың 3-ші Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
   Оңтүстік Батыс мемлекеттік университеті (Ресей, Курск қ.) 2019 жылдың 21 наурызында "Жобалау және құрылыс" атты  жас ғалымдардың, аспиранттардың, магистранттардың және бакалаврлардың 3-ші Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясын өткізеді.   Юго-Западный государственный университет (Россия, г.Курск) проводит 21 марта 2019 года 3-ю Междунаро...
06.02.2019
"Әлем жастар көзімен: бағыттары,жетістіктері және мәселелері" атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция
   Алматы энергетика және байланыс университеті 2019 жылдың 4 сәуірінде  "Әлем жастар көзімен: бағыттары,жетістіктері және мәселелері" атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді.    Алматинский университет энергетики и связи 4 апреля 2019 года проводит республиканскую научно-практическую конференцию "мир глазами молодежи: направлен...
06.02.2019
" Түрік халықтарының рухани құндылықтары және Маңғыстау жыраулық дәстүрі" атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
   Yessenov University 2019 жылдың 27 ақпанында "Түркі халықтарының рухани құндылықтары және Маңғыстау жыраулық дәстүрі" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді.    Yessenov University проводит 27 февраля 2019 года Международную научно-практическую конференцию "Духовные ценности туркских народов и традиции Мангистау". Информацион...
06.02.2019
"XXI ғасырдағы ғылым және білім" атты III Халықаралық ғылыми-тәжірибелік интернет-конференция
  "BILIM-ORKENIETY" ұлттық инновациялық ғылыми-зерттеу орталығы 2019 жылы 2-3 наурызда "XXI ғасырдағы ғылым мен білім"атты III Халықаралық ғылыми-тәжірибелік интернет-конференциясын өткізеді.   Национальный инновационный научно-исследовательский центр "BILIM-ORKENIETY" проводит 2-3 марта 2019 года III Международную научно-практическую интернет-кон...
06.02.2019
"Жас ғалымдар,магистранттар мен студенттер еңбектерінің халықаралық жинағын" бастырып шығару
   Семей қ. Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университеті 2018 жылдан бастап "Жас ғалымдар,магистранттар мен студенттер еңбектерінің халықаралық жинағын"шығаруды бастады.    Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет г.Семей с 2018 года начал выпуск "Международного сборника трудов молодых ученых,магистрантов и студентов". Инфо...
06.02.2019
"Жастар және қазіргі заманғы әлемдік мәселелер" атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция
    "Болашақ" академиясы 2019 жылғы 26 сәуірде "Жастар және қазіргі заманғы әлемдік мәселелер" атты студенттер, магистранттар, докторанттар мен жас ғалымдардың қатысуымен республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді.     26 апреля 2019 года Академия "Болашак" с участием студентов, магистрантов, докторантов и молодых ученых проводит Респуб...
06.02.2019
"Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетінің хабаршысы" халықаралық журналында мақалаларды рәсімдеу
  ҚР Семей қ. "Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетінің хабаршысы" халықаралық журналы халықаралық ғылымды дамытуға мүдделі, қызықты жобаларды қолдайды және 2019ж.№1 жариялануға шақырады.    Международный журнал "Вестник Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета" г.Семей РК заинтересован в развитии международной на...
06.02.2019
" Қазақстанның әскери қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәнмәтінінде әскери білім берудің дамуы" атты II халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
    2019 жылдың 15 наурызында Қазақстан Республикасы Ұлттық  ұланның Әскери институты "Қазақстанның әскери қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәнмәтінінде әскери білім берудің дамуы" атты II халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді.    15 марта 2019 года Военный институт Национальной гвардии Республики Казахстан проводит II Международную науч...
06.02.2019
"Ресей құқығының дамуы" атты студенттер мен жас ғалымдардың XVII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы
Уральский государственный юридический университет проводит 26 апреля 2019 года XVII Международную научную конференцию студентов и молодых ученых "Эволюция Российского права". Орал мемлекеттік заң университеті 2019 жылдың 26 сәуірінде  "Ресей құқығының дамуы" атты студенттер мен жас ғалымдардың XVII Халықаралық ғылыми конференциясын өткізеді. Инфо...
04.02.2019
"Жастар саясаты: болашақ бүгіннен басталады" атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
    Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата проводит 13 марта 2019 года Международную научную конференцию "Молодежная политика: будущее начинается сегодня".     Қорқыт Ата Қызылорда мемлекеттік университеті  2019 жылдың 13 наурызында "Жастар саясаты: болашақ бүгіннен басталады"атты халықаралық ғылыми конференция өткізеді. Информ...
04.02.2019
"Білім берудің сандық трансформациясы" атты II Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
      Учреждение "Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь"приглашает опубликованию работ в электронном сборнике материалов II Международной научно-практической конференции "Цифровая трансформация образования".     "Беларусь Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бас ақпараттық-талдау орталығы" м...
04.02.2019
"Инновациялар -ауыл шаруашылығына" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
     Павлодарский государственный университет им.С.Торайгырова 01 марта 2019 года проводит Международную научно-практическую конференцию "Инновации - в сельское хозяйство".         С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 2019 жылдың 01 наурызында "Инновациялар-ауыл шаруашылығына"атты Халықаралық ғылыми - тәжірибелік конференция өт...
04.02.2019