Публикации в научном журнале "Kazakhstan Innovations"

 "Kazakhstan Innovations" жалпы қоры  "Kazakhstan Innovations" ғылыми журналының № 11 (15) (2018 ж.) шығарылымына мақала қабылдайды.  "Kazakhstan Innovations" журналы 2017 жылдың 21 сәуіріндегі № 16464-Ж куәлігімен  байланыс, ақпараттану және бұқаралық ақпараттар құралдары аймағында Қазақстан Республикасы ақпарат және комуникация министрлігінің Мемлекеттік бақылау комитетімен тіркелген. Басылым мерзімділігі - айына 1 рет.

 

07.11.2018
Научно-исследовательская служба