"Научные Вести"(Белгород қ.) Халықаралық ғылыми журналына мақалалар қабылдау

   2019 жылдың 15 ақпанына дейін "Научные Вести"(Белгород қ.) Халықаралық ғылыми журналына мақалалар қабылданады.

   Международный научный журнал "Научные Вести" (г.Белгород) принимает статьи до 15 февраля 2019 года.

Информационное письмо.

12.02.2019
Научно-исследовательская служба