Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі,профессор А.У.Ищановтың 80-жылдығына арналған "Қазақстандық қоғамның экономикалық жаңғыруы" атты Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция

    2019 жылдың 29 наурызында Ходжа Ахмед Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі,профессор А.У.Ищановтың 80-жылдығына арналған "Қазақстандық қоғамның экономикалық жаңғыруы" атты Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясын өткізеді.

    Международный казахско-турецский университет им.Ходжи Ахмеда Ясави проводит 29 марта 2019 года Международную научно-практическую конференцию "Экономическая модернизация казахстанского общества", посвященной 80-летию профессора, академика Международной академии информатизации Ищанова А.У.

Информационное письмо.

25.02.2019
Научно-исследовательская служба