"Экономика мен қоғамды цифрландыру: жас зерттеушілердің үлесі» атты "Жас ТҰРАН-2019"жас ғалымдардың республикалық ғылыми–тәжірибелік конференциясы

   «Тұран» университеті 2019 жылдың 16 сәуірінде "Экономика мен қоғамды цифрландыру: жас зерттеушілердің үлесі» атты "Жас ТҰРАН-2019" жас ғалымдардың республикалық ғылыми–тәжірибелік конференциясын өткізеді.

   Университет «Туран» проводит 16 апреля 2019 года Республиканскую научно-практическую конференцию молодых ученых «ЖАС Тұран–2019» на тему «Цифровизация экономики и общества: вклад молодых исследователей».

Информационное письмо.

04.03.2019
Научно-исследовательская служба