"Ұлы Жібек жолы - бейбітшілік, келісім және тұрақтылық жолы" атты I-ші Халықаралық конференция

Международный казахско-турецкий университет имени Х.А.Ясави 19-20 сентября 2019 года проводит I-ая международная конференция "Великий шелковый путь- дорога мира, согласия и стабильности".

Х.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 2019 жылдың 19-20 қыркүйегінде "Ұлы Жібек жолы - бейбітшілік, келісім және тұрақтылық жолы" атты I-ші Халықаралық конференциясын өткізеді.

Информационное письмо.

14.05.2019
Научно-исследовательская служба