"Құрылыс және қайта қалыптастыру" атты бүкілресейлік жас ғалымдар, аспиранттар, магистранттар және бакалавриаттардың ғылыми тәжірибелік конференциясы

Оңтүстік Батыс мемлекеттік университеті (Ресей, Курск қ.) 2019 жылдың 28 мамырында "Құрылыс және қайта қалыптастыру" атты бүкілресейлік жас ғалымдар, аспиранттар, магистранттар және бакалавриаттардың ғылыми тәжірибелік конференциясын өткізеді.

Юго-Западный государственный университет (Россия, г.Курск) проводит 28 мая 2019 года Всероссийскую научно-практическую конференцию молодых ученых, аспирантов, магистрантов и бакалавров "Строительство и реконструкция".

Информационное письмо.

14.05.2019
Научно-исследовательская служба