5В030100 Юриспруденция

Тарих, экономика және құқық факультетіҚұқық пәндер кафедрасы

Академиялық дәрежесі: 5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша бакалавр.

Кәсіби қызмет саласы: мемлекеттің, жеке және заңды тұлғалардың құқық саласында туындайтын заңды құқықтары мен мүдделерінің сақталуын қорғау, қамтамасыз ету, кепілдік беру.

Кәсіби қызмет объектілері: құқық қорғау органдары; мемлекет билік пен басқарудың сот, атқарушы және өкілетті органдары; мемлекет және мемлекеттік емес кәсіпорындар; адвокатура; банкілер; сақтандыру және аудиторлық компаниялар; білім беру ұйымдары.

Кәсіби қызмет түрлері:

 • Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары мен мекемелерінде ұйымдастыру-басқару қызметі;
 • ішкі істер, қаржы полициясы, ұлттық қауіпсіздік, прокуратура, сот мекемелері және т. б. органдарында құқық қорғау қызметі;
 • заң кеңесшісі, адвокат есебінде заңдық және кеңес беру қызметі;
 • орта және орта кәсіптік білім беретін оқу орындарында педагогикалық қызмет.

Кәсіби қызмет мазмұны:

 • құқықтық мемлекет және азаматтық қоғамды дамытуға үлес қосу;
 • адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етуге ықпал ету;
 • заң ықпалының саласын кеңейту;
 • құқықтық реттеу тетігін жетілдіру;
 • құқықтық білімдері мен кәсіби дағдыларын тереңдету;
 • халық арасында құқықтық сана мен құқықтық мәдениетті қалыптастыру;
 • жаңа заманға сай саяси-құқықтық көзқарастарды тарату;
 • қазіргі заңдарды сауатты қолдану;
 • адам және азамат құқықтарының, сонымен қатар қоғам мүдделерін қорғау жөніндегі мәселелерді орындау мақсатында демократиялық қоғамдық, мемлекеттік, құқықтық институттарды кеңінен қолдану.

Учебные результаты 5В030100 Юриспруденция