Локальды (жүйедегі емес) компьютерлердегі антивирус касперский 6.0 антивирус базасын жаңартуға нұсқаулық

Локалды (желісіз) компьютерге жаңартуды орналастыру үшін мынадай іс-әркеттерді орындау қажет:

1. NKZU желісіне қосылған кез-келген желілі компьютерден «Мой компьютер» 1.1. суреті папкасын ашу.

1.1. сурет

2. «Мой компьютер» папкасындағы klshare на "itc-backup" (L:)  1.2 суреті желілі дискіні ашу.

1.2. сүрет 

3. Желілі дискіде klshare-ны «itc-backup» «Flash–память» көшіру Updates 1.3. сурет.

1.3. сүрет

4. «Flash–память»-ті компьютерге қосу, онда базаны жаңарту қажет.

5. Компьютерде сол жақты баса отырып Касперский вирусқа қарсы ярлыкка жіберу 1.4. сурет. 

1.4. сурет

6. Ашылған терезеде «түзету» («настройка») 1.5. суреті.

1.5. сүрет

7. «Настройка» ашылған терезеде:

1. «Жаңарту» («обновление») вкладкасын таңдау.

2. «Настройка» пернесін басу.

1.6. суретін қара.

1.6. сүрет

8. Пайда болған «Настройка обновления» терезесінде «Қосу» («Добавить») пернесін басу

1.7. сүрет 

9. Пайда болған «Жаңарту көзін таңдау» терезесінде «Мой компьютер» кладкасын ашу 1.8. сурет.

1.8. сүрет

10. Ашылған «Мой компьютер» вкладкасында «Flash–память» Алынатын (Съемный диск) 1.9 сурет.

Рисунок. 1.9

11. «Flash–память»-қа қажет:

     1. Updates папкасын белгілеу

     2. ОК пернесін басу

1.10. сүрет

12. «ОК» кнопкасын басқаннан  соң пайда болған «настройка обновления» терезесінде «ОК» пернесін басу 1.11 суреті.

1.11. сүрет

13. «Настройка: Касперский антивирусы» терезесіндегі «ОК» пернесін басу 1.12. суреті

1.12. сүрет 

14. «Касперскийдің Антивирусы 6.0» терезедегі «Сервис» нүктесін басу 1.13 сурет

1.13. сүрет

15. Ашылған вкладкадағы «Обновление» пернесін ашу 1.14. сурет

1.14. сүрет 

16. «Касперскийдің антивирусы 6.0» терезесіндегі «жаңарту» («обновить») пернесін басу 1.15 сурет

1.15. сүрет

17. Жаңартуды аяқтағаннан соң «Жабу» пернесін басу 1.16. сурет

1.16. сүрет