СМЖ құжаттамасы

Университетті басқаруда 31 бизнес-процесс белгіленген және құжатталған. Ішкі нормативтік құжаттама жиынтығы әзірленіп, өзекті қалпында қалыптасуда.