Білім сапасын сыртқы бағалау үдерісі. Университетті институционалдық аккредиттеуге даярлау

«Білім беру сапасын қамтамасыз ету үдерісі. ЖОО-ны институционалдық аккредиттеуге даярлау» тақырыбындағы 
біліктілікті арттыру курстарының
оқу бағдарламасы

№ п/п Сабақ тақырыбы

Сағаттар

Сабақ формасы

Оқытушы

1 Білім беру сапасын қамтамасыз ету және ішкі бағалау жүйесі: халықаралық тәжірибе 2 Дәріс М.В.Погребицкая, пед. ғылымдарының кандидаты, сапа менеджменті орталығының басшысы
2 Білім беру сапасын қамтамасыз етудің ұлттық жүйесі 2 Дәріс Н.В.Иванова, Органикалық химия және ЖМҚ химиясы кафедрасының аға оқытушысы
3 Білім беру бағдарламаларын мамандандырылған аккредиттеу 2 Дәріс Т.Ю.Ратушная, Техника және технология магистрі
4 ҚР институционалдық аккредиттеу стандарттары және критерийлері 2 Дәріс М.В.Погребицкая, пед. ғылымдарының кандидаты, сапа менеджменті орталығының басшысы
5 ҚР институционалдық аккредиттеу стандарттары және критерийлері 2 Дәріс Л.А.Мячина, сапа менеджменті орталығының әдіскері
6 Институционалдық аккредиттеу кезінде ЖОО-ны сыртқы бағалау процедурасы 4 Дәріс М.В.Погребицкая, пед. ғылымдарының кандидаты, сапа менеджменті орталығының басшысы
7 Дөңгелек үстел 2 Тәжірибелік сабақ М.В.Погребицкая, пед. ғылымдарының кандидаты, сапа менеджменті орталығының басшысы
  Барлығы 16