Сапа менеджменті жүйесінің ішкі аудиторларын дайындау


2007, желтоқсан

Курстар оқу бағдарламасы


2006, мамыр

Курстар оқу бағдарламасы


2005, мамыр

Курстар оқу бағдарламасы