"Энергетика және радиоэлектроника" кафедрасы

 

ФИО

Кафедра меңгерушісі, энергетика және радиоэлектроника кафедрасының доценті


Телефон:
+7 (7152) 462796, ішкі 2001

Аудитория: 401, корпус 4
E-mail: емэйл


Кафедра жаңалықтары


Білім бағдарламары

Бакалавриат:
Магистратура:
PhD докторантурасы:


Оқу және ғылыми зертханалар

 • Электроэнергетика зертханасы (111 ауд., 4 корпус)
 • Электр машиналары мен электр жетектері зертханасы (112 ауд., 4 корпус)
 • Электротехникалық құрылғылар мен жүйелерді модельдеу зертханасы (404 ауд., 4 корпус)
 • Электротехника, электр қауіпсіздігі және материалтану зертханасы (501А ауд., 4 корпус)
 • Ақпараттық-өлшеу техникасы зертханасы (502 ауд., 4 корпус)
 • Электрлік қамтамасыз ету және электр жабдықтарды монтаждау (503 ауд., 4 корпус )
 • «Компьютерлік математика және электрондық модельдеу» зертханасы (507, 508 ауд., 4 корпус)
 • «Цифрлік құрылғылар және микропроцессорлар» зертханасы (509 А ауд., 4 корпус)
 • «МК АТ 89С51 базасындағы микроконтроллерлер мен арнайы микропроцессорлар» зертханасы, (509 ауд., 4 корпус)
 • «Радиоқабылдағыш және тасымалдау құрылғылары» зертханасы (509 Б ауд., 4 корпус)
 • «МК АТ 90S8535 базасындағы микроконтроллерлер мен арнайы микропроцессорлар» зертханасы, (509В ауд., 4 корпус)
 • «Антена-фидерлік құрылғылар және аса жоғары жиілік құрылғылар» зертханасы (510 ауд., 4 корпус)
 • «Электроника» зертханасы (505 ауд., 4 корпус)
 • «Қайта құру электроника» зертханасы (513 ауд., 4 корпус)
 • «Радиотехникалық телекоммуникациялық жүйелер мен құрылғылар» зертханасы (514А ауд., 4 корпус)
 • «Коммуникацияның цифрлік жүйелері» зертханасы (418А ауд., 4 корпус)
 • «Электромонтаж негіздері» зертханасы (407 ауд., 4 корпус)


Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы


Кафедраның оқу-көмекші құрамы


Телефон: 

 • +7 (7152) 462796, ішкі 2222 (оқытушылар бөлмесі)
 • +7 (7152) 462796, ішкі 1149 (лаборанттар бөлмесі)

Адрес: Петропавл қ., Пушкин к-сі, 83, 4 корпус

 • аудитория 405 (оқытушылар бөлмесі)
 • аудитория 403 (оқытушылар бөлмесі)