ЖООішілік жоспарлау жүйесі

Университетті басқару Қазақстан Республикасы заңнамасына, Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларына, М.Қозыбаев атындағы СҚМУ Жарғысына, Ішкі тәртіп ережелеріне, дара басшылық пен алқалылықтың үйлесу ұстанымдарына ұжымдық шартқа сәйкес іске асырылады.