Куратор-тәлімгерлер институты

ВНД СКГУ 38 "Куратор/тәлімгер (эдвайзер) жұмысын ұйымдастыру туралы ереже" құжатымен регламенттелген куратор-тәлімгерлер институты табысты жұмыс істейді.

Ережеге сәйкес куратор/тәлімгер (эдвайзер) келесі қызметтерді атқарады:

  • студенттермен пән мен оқытушыларды таңдауға қатысты консультациялық-әдістемелік жұмыс жүргізу;
  • студентке университеттегі оқу қызметі мен өмірге бейімделуге, оқуда даралану мен табысты болуға және кәсіби тұрғыда қалыптасуға көмек көрсету;
  • студенттің білімдік бағытын жүзеге асыруға үздіксіз жетекшілік ету;
  • студентті академиялық күнтізбенің мазмұнымен таныстыру;
  • студентті университетте қабылданған оқытудың кредиттік технологиясының ережелері мен принциптері, мамандық бойынша оқу жоспарының мазмұны, кәсіби даярлыққа қойылатын талаптар мен студентпен игерілетін мамандық мүмкіндіктері және білім беру бағдарламалары туралы хабардар ету;
  • студентті элективті пәндер каталогының мазмұнымен таныстыру;
  • студентті басқа пәндерге ауысу және оларды қосу туралы, басқа мамандыққа, оқу түріне, басқа оқу орындарына ауысу ережелері мен процедуралары туралы кеңес беру, тиісті көмек көрсету;
  • бекіілген студенттермен арнайы кеңес беру кестесі бойынша жеке жұмыс жүргізу;
  • тіркеу процедурасы, студенттің ЖОЖ құрастыру кезінде және оған өзгерістер енгізу, сонымен қатар, Тіркеу бөлімімен өткізілетін барлық шараларға тікелей өзі қатысу.