М.Қозыбаев атындағы СҚМУ хабаршысы

Редакциялық алқаның құрамы

Автор үшін нұсқау

Нөмірлер мұрағаты

Байланыс ақпараты

Жарияланымдар этикасына қойылатын талаптар

Мақаланы рецензиялау тәртібі

 

«М. Қозыбаев атындағы СҚМУ Хабаршысы» ғылыми журналы 1997 жылдан университетте тоқсан сайынғы мерзімділікпен шығарылады.

«М. Қозыбаев атындағы СҚМУ Хабаршысы» ғылыми журналы мамандандырылған ғылыми басылым болып табылады, онда ғылымның өзекті бағыттар бойынша зерттеулердің өзіндік нәтижелері мен сыни пікірлері ұсынылған және қазіргі заманның зерттеушілер еңбектері үшін қызығушылы ұсынылған.

Төрт бағыт бойынша жарияланатын материалдар мынадай:

  • педагогикалық ғылымдар;
  • техникалық ғылымдар;
  • жаратылыстану және ауыл шаруашылығы ғылымдары;
  • әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар.

Мақалалардың басылым тілдері – қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі.

Журналдың редакциялық алқасы негізгі бағыттар бойынша құрылады және тиісті ғылыми салалардағы мамандарды қамтиды, соның ішінде шетелдік ғалымдар.

Есепке қою куәлігі

ISSN ұлттық орталығының куәлігі


Журнал ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің ақпарат және мұрағат комитетімен берілген мерзімді баспа басылымын есепке қою, сондай-ақ ISSN оған халықаралық стандартты сериялық нөмірін бере отырып сериялы басылымдарды тіркеу жөніндегі Халықаралық орталығында тіркеу туралы куәлігі бар. 

Меншік иесі: Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің «Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік-Қазақстан мемлекеттік университеті» шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны (Солтүстік Қазақстан облысы).

              Қабылдау мерзімі, мақалаларды қарау және журнал баспадан шығуы:

№1 – мақалаларды қабылдау мерзімі: 15 ақпанға дейін, редакция 16-нан 28-ші ақпанға дейін қарайды, баспаға шығуы 30 наурызға дейін;

№2 – мақалаларды қабылдау мерзімі 15 мамыр, редакция 16-нан 30-шы мамырға дейін қарайды, баспаға шығуы 30 маусымға дейін;

№3 – мақалалар қабылдау 15 тамызға дейін, редакция 16-нан 30-шы тамызға дейін қарайды, баспаға шығуы 30 қыркүйекке дейін;

№4 – мақалаларды қабылдау мерзімі 15 қарашаға дейін, редакция 16-нан 30-шы қарашаға дейін қарайды, баспаға шығуы 30 желтоқсанына дейін.

Мақалалар көшірілген материалдың бар-жоғы «Антиплагиат» жүйесін пайдалана отырып тексеріледі.