Редакциялық алқаның құрамы

Журналдың редакциялық алқасы әрбір сериясының негізгі бағыттары бойынша құрылады және тиісті ғылыми салалардағы мамандарды қамтиды, соның ішінде шетелдік ғалымдар.

4 бағыт бойынша М. Қозыбаев атындағы Редакциялық СҚМУ Хабаршысы алқаның құрамы:

I.Педагогикалық ғылымдар:

 1. Омирбаев Серік Мауленұлы – бас редактор, э.ғ.д., профессор;
 2. Добровольская Лиана Валерьевна – «Педагогикалық ғылымдар» сериясының жауапты хатшысы,  п.ғ.к.;
 3. Крылова Людмила Анатольевна – бас редактордың орынбасары, п.ғ.д., профессор;
 4. Иманов Амангельды Калкенович - п.ғ.к., доцент;
 5. Рогова Антонина Викторовна - п.ғ.д., Забайкал мемлекеттік университеті педагогика кафедрасының профессоры (Ресей, Чита қ.) (келісім бойынша);
 6. Тастанбекова Куаныш - PhD, Жапондық Цукуба университетінің қауымдастырылған профессоры (Жапония) (келісім бойынша);
 7. Мурзалинова Алма Жакімқызы- п.ғ.д., профессор;
 8. Квасных Галина Сергеевна - п.ғ.к.;
 9. Колесникова Галина Афанасьевна - п.ғ.к.;
 10. Чемоданова Галина Иосифовна - п.ғ.к., доцент;
 11. Олькова Ирина Александровна - ф.ғ.к., доцент.

II.Техникалық ғылымдар:

 1. Омирбаев Серік Мауленұлы – бас редактор, э.ғ.д., профессор;
 2. Демьяненко Александр Валентинович - «Техникалық ғылымдар» сериясының жауапты хатшысы,  т.ғ.к.;
 3. Ивель Виктор Петрович - бас редактордың орынбасары, т.ғ.д., профессор;
 4. Косых Анатолий Владимирович - т.ғ.д., Омбы мемлекетттік техникалық университетінің профессоры (келісім бойынша);
 5. Попов Андрей Юрьевич - т.ғ.д., Омбы мемлекетттік техникалық университетінің профессоры (келісім бойынша);
 6. Машеков Серік Әкімұлы - д.т.н., Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық техникалық университетінің профессоры (келісім бойынша);
 7. Көшеков Қайрат Темірбайұлы – т.ғ.д., АҒАМ академигі;
 8. Савинкин Виталий Владимирович - т.ғ.д., доцент;
 9. Dr. - Ing. Arnold Sterenharz, Managing Director, ECM space technologies GmbH, Berlin (Германия) (келісім бойынша);
 10. Кузнецова Виктория Николаевна - т.ғ.д., «Сібір мемлекеттік автомобилді-жол академиясы (СібАЖа)» доценті (Ресей, Омбы қ.) (келісім бойынша).

III. Жаратылыстану және ауыл шаруашылығы ғылымдары: 

 1. Омирбаев Серік Мауленұлы – бас редактор, э.ғ.д., профессор;
 2. Шаяхметова Алтын Сейтахметқызы -  «Жаратылыстану және ауыл шаруашылығы ғылымдары» сериясының жауапты хатшысы,  а/щ.ғ.к., доцент;
 3. Пашков Сергей Владимирович - г.ғ.к., доцент;
 4. Искаков Аюп Рашидович - б.ғ.д., профессор;
 5. Бегенова Бахыт Естекеновна - х.ғ.к., доцент;
 6. Валеева Эмилия Рамзиевна – м.ғ.д., Қазан федеральды университетінің профессоры;
 7. Сурлева Андриана Риск - химия бойынша PhD докторы, доцент;
 8. Садоян Рузанна Робертовна - б.ғ.д., Х.Абовяна атындағы Армян мемлекеттік педагогикалық университетінің профессоры;
 9. Сабденов Каныш Оракбаевич – ф.-м.ғ.к., доцент;
 10.  Левыкин Сергей Вячеславович - д.г.н., РАҒ профессоры, Дала институты.

IV. Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар:

 1. Омирбаев Серік Мауленұлы – бас редактор, э.ғ.д., профессор;
 2. Ыбраева Ақмарал Ғосманқызы– «Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар» т.ғ.д., ҚазҰЖҒА академигі;
 3. Туралина Жанар Ануарбекқызы – э.ғ.к.;
 4. Табакова Зинаида Петровна - ф.ғ.д., профессор;
 5. Сорокин Юрий Алексеевич - т.ғ.д., Ф.М. Достоевский атындағы Омбы мемлекеттік университетінің профессоры (келісім бойынша);
 6. Патласов Олег Юрьевич - э.ғ.д., Омбы гуманитарлық академиясының профессоры (келісім бойынша);
 7. Мұсабаева Гүлбахша Нұрмұқанқызы -  ю.ғ.к., доцент;
 8. Тайшыбай Зарқын Сыздықұлы – ф.ғ.к., профессор;
 9. Легостаева Любовь Валентиновна - э.ғ.к., доцент;
 10.  Роберт Стодден - PhD, Гавай университетінің профессоры (келісім бойынша);
 11.  Какимова Майра Еренгаиповна – ф.ғ.к., доцент;
 12.  Водяной Олег Николаевич – т.ғ.к. («Әлеуметтік трансформация институты» АҚ, Украина) (келісім бойынша).