Портфолио

Таймуллина Кусни Кайроллиновна

Таймуллина Кусни Кайроллиновна

Магистр
Білімі
2004СКГУ им. М. КозыбаеваКазахский язык и литература, иностранный язык
2009СКГУ им. М. Козыбаева, магистратураФилолог
Ғылыми қызығушылықтары / Ғылыми жұмыс салаларыЯзыкознаниеОқу басылымдары (соңғы 3 жыл)
  • Атыгаева К. М., Аубакирова А. Е., Баекина Н. М., Таймуллина К. К., Қазақ тілін В1, В2 деңгейлері негізінде оқыту әдістемесі (оқылым, жазылым, тыңдалым, сөйлесім). - Петропавловск: ИПО СКГУ им. М. Козыбаева, 2016. - 210 c. открыть
Ғылыми басылымдары (соңғы 3 жыл)
  • Таймуллина К. К., СИНОНИМДІК ЖӘНЕ АНТОНИМДІК ПЕРИФРАЗДАРДЫҢ КӨРКЕМ ШЫҒАРМАЛАРДА ҚОЛДАНЫЛУЫ, Вестник СКГУ им.М.Козыбаева, №1(34),2017. открыть
  • Таймуллина К. К., Қазақ тіліндегі эвфемизмдердің сипаты, республиканская научно-практическая конференция «Г. МУСРЕПОВ – ЯРКАЯ ЛИЧНОСТЬ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И КУЛЬТУРЕ», 31 марта,2017. открыть
  • Таймуллина К. К., І.Жансүгіровтің әдеби мұрасындағы тарихи тағылым, коммуникативная площадка G-Global открыть
  • Таймуллина К. К., Неонимдер ұғымы мен болмысы, "Тағылым" республикалық ғылыми-әдістемелік журналы №6(30)мамыр, 2016 ж.6 б. открыть
  • Аубакирова А. Е., Таймуллина К. К., Основные аспекты терминов архитектурно-строительной отрасли, НОО "Профессиональная наука",2016. Сборник научных трудов по материалам ІМеждународной научно-практической конференции, 31.05.2016, 6 стр. открыть
  • Таймуллина К. К., Перифраздардың қолданылуы, Республикалық ҒПК-ның мақалалары «Балабақша, мектеп, коледж, ЖОО: қазақ тілін үздіксіз деңгейлеп оқытудың жаңа моделі», Петропавл, мамыр,2015ж. открыть
  • Таймуллина К. К., Қазақ тіліндегі жаңа қолданыстар және олардың жасалу жолдары, Республикалық ҒПК-ның мақалалары «Балабақша, мектеп, коледж, ЖОО: қазақ тілін үздіксіз деңгейлеп оқытудың жаңа моделі», Петропавл, мамыр,2015ж. открыть
  • Таймуллина К. К., Жеке тұлғаны қалыптастырудағы көптілділіктің маңызы, С.Мұқановтың 115-жылдығына арналған «С.Мұқанов - әлемдік әдебиет пен мәдениеттегі жарқын тұлға» атты халықаралық ғылыми-тәжіриблік конференция. Петропавл қ., сәуір,2015ж. открыть