Түлек портфолиосы

Абдинова Жумабкен Саукеновна

Факультет: Тарих, экономика және құқық факультеті
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Қаржы және менеджмент
Мамандығы: 522530 Қаржы
Курс: 4
Оқу үлгісі: сырттай
Ақы төлеу үлгісі: білім беру қызметін сатып алу
Оқуды бастауы : 2003
Оқуды аяқтауы: 2007
Оқу тілі: орыс
Шетел тілі: ағылшын