Түлек портфолиосы

Абдрахманов Оралбек Асылбекович

Факультет: Тіл және әдебиет институты
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Қазақ филология
Мамандығы: 050117 Қазақ тілі мен әдебиеті
Курс: 4
Оқу үлгісі: сырттай
Ақы төлеу үлгісі: білім беру қызметін сатып алу
Оқуды бастауы : 2007
Оқуды аяқтауы: 2011
Оқу тілі: қаз
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 3.03
Жеке оқу жоспарлары:
2007-2008 жыл
2008-2009 жыл
2009-2010 жыл
2010-2011 жыл