Студент портфолиосы

Абдельманов Бауржан Абаевич

Факультет: Тарих, экономика және құқық факультеті
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Құқықтық пәндер
Мамандығы: 5B030100 Құқықтану
Курс: 2
Топ: сҚІІ-жғ-16-1
Оқу үлгісі: сырттай
Ақы төлеу үлгісі: білім беру қызметін сатып алу
Оқуды бастауы : 2016
Оқуды аяқтауы: 2018
Оқу тілі: орыс
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 2.87
Жеке оқу жоспарлары:
2016-2017 жыл
2017-2018 жыл