Түлек портфолиосы

Абдрахиева Эльвира Саматовна

Факультет: Ақпараттық технологиялар факультеті
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Ақпараттық жүйелер
Мамандығы: 050703 Ақпараттық жүйелер
Мамандандыру: Қаржы қызметіндегі ақпараттық жүйелер
Курс: 4
Оқу үлгісі: күндізгі
Ақы төлеу үлгісі: мемлекеттік білім беру гранты
Оқуды бастауы : 2008
Оқуды аяқтауы: 2012
Оқу тілі: қаз
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 3.75
Жарияланымдары:
1. Материалы 7-й международной научной конференции «Анализ и моделирование социально-экономических процессов и систем», г. Омск , 24.04.12
2. Материалы 7-й международной научной конференции «Анализ и моделирование социально-экономических процессов и систем», г. Омск , 24.04.12
3. Материалы международной научно-практической конференции «Научное пространство Европы – 2012», . Польша, Sp. z o.o. Nauka i Studia , г.Przemysl , ul.Lukasinskiego 7
Жеке оқу жоспарлары:
2008-2009 жыл
2009-2010 жыл
2010-2011 жыл
2011-2012 жыл