Түлек портфолиосы

Абдрахманов Асет Алтаевич

Факультет: Инженерлiк-техникалық факультет
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Энергетика және радиоэлектроника
Мамандығы: 050719 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
Мамандандыру: Көпарналы телекоммуникациялық жүйелер
Курс: 4
Оқу үлгісі: сырттай
Ақы төлеу үлгісі: білім беру қызметін сатып алу
Оқуды бастауы : 2008
Оқуды аяқтауы: 2012
Оқу тілі: орыс
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 2.76
Жеке оқу жоспарлары:
2008-2009 жыл
2009-2010 жыл
2010-2011 жыл
2011-2012 жыл