Түлек портфолиосы

Абдильманова Азиза Сериковна

Факультет: Тарих, экономика және құқық факультеті
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Қаржы және менеджмент
Мамандығы: 050509 Қаржы
Мамандандыру: Қаржы менеджменті
Курс: 4
Оқу үлгісі: күндізгі
Ақы төлеу үлгісі: білім беру қызметін сатып алу
Оқуды бастауы : 2008
Оқуды аяқтауы: 2012
Оқу тілі: орыс
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 3.51
Жеке оқу жоспарлары:
2008-2009 жыл
2009-2010 жыл
2010-2011 жыл
2011-2012 жыл