Түлек портфолиосы

Абдрахманов Асан Аскарович

Факультет: Инженерлiк-техникалық факультет
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Көлiк және машина жасау
Мамандығы: 5B072900 Құрылыс
Мамандандыру: Өнеркәсіптік және азаматтық кұрылыс технологиясы
Курс: 4
Топ: сҚс-ж-10
Оқу үлгісі: сырттай
Ақы төлеу үлгісі: білім беру қызметін сатып алу
Оқуды бастауы : 2010
Оқуды аяқтауы: 2014
Оқу тілі: орыс
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 2.64
Жеке оқу жоспарлары:
2010-2011 жыл
2011-2012 жыл
2012-2013 жыл
2013-2014 жыл