Түлек портфолиосы

Абдрахманов Талгат Алтаевич

Факультет: Тарих, экономика және құқық факультеті
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Құқықтық пәндер
Мамандығы: 050301 Құқықтану
Курс: 4
Топ: Қ-09-1
Оқу үлгісі: күндізгі
Ақы төлеу үлгісі: білім беру қызметін сатып алу
Оқуды бастауы : 2009
Оқуды аяқтауы: 2013
Оқу тілі: орыс
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 2.35
Қоғамдық қызметі:
1. (г.)
Жеке оқу жоспарлары:
2009-2010 жыл
2010-2011 жыл
2011-2012 жыл
2012-2013 жыл