Түлек портфолиосы

Абдрахманов Сагынай Ануарбекович

Факультет: Инженерлiк-техникалық факультет
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Энергетика және радиоэлектроника
Мамандығы: 5B071800 Электр энергетикасы
Мамандандыру: Электр жүйелері мен желілері
Курс: 4
Топ: сЭЭ-ж-10
Оқу үлгісі: сырттай
Ақы төлеу үлгісі: білім беру қызметін сатып алу
Оқуды бастауы : 2010
Оқуды аяқтауы: 2014
Оқу тілі: орыс
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 2.20
Жеке оқу жоспарлары:
2010-2011 жыл
2011-2012 жыл
2012-2013 жыл
2013-2014 жыл