Түлек портфолиосы

Абаева Раушангуль Талгатовна

Факультет: Ақпараттық технологиялар факультеті
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Ақпараттық жүйелер
Мамандығы: 5B060200 Информатика
Мамандандыру: Қолданбалы математика
Курс: 4
Топ: Ин(ж)-11-қ
Оқу үлгісі: күндізгі
Ақы төлеу үлгісі: мемлекеттік білім беру гранты
Оқуды бастауы : 2011
Оқуды аяқтауы: 2015
Оқу тілі: қаз
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 3.69
Жеке оқу жоспарлары:
2011-2012 жыл
2012-2013 жыл
2013-2014 жыл
2014-2015 жыл