Түлек портфолиосы

Абдрахманова Айна Багитовна

Факультет: Тарих, экономика және құқық факультеті
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Қаржы және менеджмент
Мамандығы: 5B050900 Қаржы
Мамандандыру: Қаржы менеджменті
Курс: 4
Топ: сҚж-ж-11-қ
Оқу үлгісі: сырттай
Ақы төлеу үлгісі: білім беру қызметін сатып алу
Оқуды бастауы : 2011
Оқуды аяқтауы: 2015
Оқу тілі: қаз
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 3.41
Жеке оқу жоспарлары:
2011-2012 жыл
2012-2013 жыл
2013-2014 жыл
2014-2015 жыл