Түлек портфолиосы

Абдин Жанат Курбанович

Факультет: Инженерлiк-техникалық факультет
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Көлiк және машина жасау
Мамандығы: 5B071200 Машина жасау
Мамандандыру: Жабдықтар және дәнекерлеу өндірісінің технологиясы
Курс: 4
Топ: МЖ-12
Оқу үлгісі: күндізгі
Ақы төлеу үлгісі: мемлекеттік білім беру гранты
Оқуды бастауы : 2012
Оқуды аяқтауы: 2016
Оқу тілі: орыс
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 3.09
Жеке оқу жоспарлары:
2012-2013 жыл
2013-2014 жыл
2014-2015 жыл
2015-2016 жыл