Түлек портфолиосы

Абаева Айнаш Есильбаевна

Факультет: Педагогикалық факультет
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Педагогика және психология
Мамандығы: 5B010500 Дефектология
Мамандандыру: Олигофренопедагог, интеллектісі бұзылған балаларға арналған білім беру мекемесінің логопед -мұғалімі
Курс: 4
Топ: сДФ-ж-12
Оқу үлгісі: сырттай
Ақы төлеу үлгісі: білім беру қызметін сатып алу
Оқуды бастауы : 2012
Оқуды аяқтауы: 2016
Оқу тілі: орыс
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 3.19
Жеке оқу жоспарлары:
2012-2013 жыл
2013-2014 жыл
2014-2015 жыл
2015-2016 жыл