Түлек портфолиосы

Абдильдина Ардак Саденовна

Факультет: Жаратылыстану және ауыл шаруашылығы ғылымдары факультеті
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Химия және химиялық технологиялар
Мамандығы: 5B011200 Химия
Курс: 2
Топ: сХ(б)II-жғ-13
Оқу үлгісі: сырттай
Ақы төлеу үлгісі: білім беру қызметін сатып алу
Оқуды бастауы : 2013
Оқуды аяқтауы: 2015
Оқу тілі: орыс
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 3.46
Жеке оқу жоспарлары:
2013-2014 жыл
2014-2015 жыл