Студент портфолиосы

Абдиалимова Назым Алтынбековна

Факультет: Тіл және әдебиет институты
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Қазақ филология
Мамандығы: 5B011700 Қазақ тілі мен әдебиеті
Мамандандыру: Қазақ тілінде білім беретін мектептерде қазақ тілі мен әдебиетін оқыту
Курс: 4
Топ: ҚТӘ-14-қ
Оқу үлгісі: күндізгі
Ақы төлеу үлгісі: мемлекеттік білім беру гранты
Оқуды бастауы : 2014
Оқуды аяқтауы: 2018
Оқу тілі: қаз
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 3.77
Қоғамдық қызметі:
1. Университеттік "Шаңырақ" театрының мүшесі (2015г.)
Жеке оқу жоспарлары:
2014-2015 жыл
2015-2016 жыл
2016-2017 жыл
2017-2018 жыл