Студент портфолиосы

Абдулахова Мадина Фазилқызы

Факультет: Тіл және әдебиет институты
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Герман-роман филологиясы
Мамандығы: 5B011900 Шет тілі: екі шет тілі
Мамандандыру: Ағылшын және неміс тілдері
Курс: 4
Топ: ШТ-14-қ
Оқу үлгісі: күндізгі
Ақы төлеу үлгісі: мемлекеттік білім беру гранты
Оқуды бастауы : 2014
Оқуды аяқтауы: 2018
Оқу тілі: қаз
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 2.60
Жеке оқу жоспарлары:
2014-2015 жыл
2015-2016 жыл
2016-2017 жыл
2017-2018 жыл