Студент портфолиосы

Абдуалиева Асель Жексембаевна

Факультет: Педагогикалық факультет
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Саз пәндер
Мамандығы: 5B010600 Музыкалық білім
Мамандандыру: Қосымша музыкалық білім беру
Курс: 4
Топ: МБ-14
Оқу үлгісі: күндізгі
Ақы төлеу үлгісі: мемлекеттік білім беру гранты
Оқуды бастауы : 2014
Оқуды аяқтауы: 2018
Оқу тілі: орыс
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 3.68
Қоғамдық қызметі:
1. ЇІІІ областной конкурс вокального исполнительства "Таѕ шолпан"- 2 место (2017г.)
2. ІІ Областная выставка инструментального исполнительства "Наследники Орфея и Коркыта"- лауреат ІІІ степени (2017г.)
3. Областная выставка достижений инстр. исполнит. (2017г.)
4. Участник творческих коллектива (2017г.)
Жеке оқу жоспарлары:
2014-2015 жыл
2015-2016 жыл
2016-2017 жыл
2017-2018 жыл