Студент портфолиосы

Абдрахманова Юлия Сергеевна

Факультет: Ақпараттық технологиялар факультеті
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Физика
Мамандығы: 5B061100 Физика және астрономия
Курс: 4
Топ: Ас-14
Оқу үлгісі: күндізгі
Ақы төлеу үлгісі: мемлекеттік білім беру гранты
Оқуды бастауы : 2014
Оқуды аяқтауы: 2018
Оқу тілі: орыс
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 3.35
Қоғамдық қызметі:
1. Член гентерного клуба "Нур Ару" (2015г.)
2. Школа юного астронома. (2017г.)
Жеке оқу жоспарлары:
2014-2015 жыл
2015-2016 жыл
2016-2017 жыл
2017-2018 жыл