Студент портфолиосы

Абдрахимов Ильяс Нажипович

Факультет: Жаратылыстану және ауыл шаруашылығы ғылымдары факультеті
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: География және экология
Мамандығы: 5B060900 География
Мамандандыру: Физикалық география
Курс: 3
Топ: Г(ж)-15
Оқу үлгісі: күндізгі
Ақы төлеу үлгісі: білім беру қызметін сатып алу
Оқуды бастауы : 2015
Оқуды аяқтауы: 2019
Оқу тілі: орыс
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 2.15
Жеке оқу жоспарлары:
2015-2016 жыл
2016-2017 жыл
2017-2018 жыл