Студент портфолиосы

Абдувалиев Аббос Абдумаликугли

Факультет: Инженерлiк-техникалық факультет
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Көлiк және машина жасау
Мамандығы: 5B071200 Машина жасау
Мамандандыру: Машина жасау технологиясы, металкесу станоктары және аспаптары
Курс: 3
Топ: МЖ-15-қ
Оқу үлгісі: күндізгі
Ақы төлеу үлгісі: мемлекеттік білім беру гранты
Оқуды бастауы : 2015
Оқуды аяқтауы: 2019
Оқу тілі: қаз
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 3.36
Қоғамдық қызметі:
1. 2 место в командной игре по баскетболу (2015г.)
Жеке оқу жоспарлары:
2015-2016 жыл
2016-2017 жыл
2017-2018 жыл