Студент портфолиосы

Абдешов Исабек Сындарбекулы

Факультет: Инженерлiк-техникалық факультет
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Энергетика және радиоэлектроника
Мамандығы: 5B071900 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
Курс: 3
Топ: РЭТ-15-1-қ
Оқу үлгісі: күндізгі
Ақы төлеу үлгісі: мемлекеттік білім беру гранты
Оқуды бастауы : 2015
Оқуды аяқтауы: 2019
Оқу тілі: қаз
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 3.38
Жеке оқу жоспарлары:
2015-2016 жыл
2016-2017 жыл
2017-2018 жыл