Студент портфолиосы

Абаева Шахизат Талгатовна

Факультет: Ақпараттық технологиялар факультеті
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Математика және информатика
Мамандығы: 5B011100 Информатика
Мамандандыру: Информатика және математика
Курс: 3
Топ: Ин(б)-15-п
Оқу үлгісі: күндізгі
Ақы төлеу үлгісі: мемлекеттік білім беру гранты
Оқуды бастауы : 2015
Оқуды аяқтауы: 2019
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 3.27
Жарияланымдары:
1. G-Global. Виртуальная площадка VIII Астанинского экономического форума. І Республиканский молодежный конкурс «МОЛОДЕЖЬ ЗА G-GLOBAL». Категория: Образование и наука. Публикация 08.01.2017
2. Материалы ІV международной студенческой научно-практической конференции. Т.2. - Петропавловск: СКГУ им. М.Козыбаева, 2017. - с.151-153.
3. G-Global. Виртуальная площадка VIII Астанинского экономического форума. Категория: Образование и наука. Публикация 17.05.2017
Жеке оқу жоспарлары:
2015-2016 жыл
2016-2017 жыл
2017-2018 жыл