Студент портфолиосы

Абдуахитова Анэль Ермагамбетовна

Факультет: Жаратылыстану және ауыл шаруашылығы ғылымдары факультеті
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Жалпы биология
Мамандығы: 5B011300 Биология
Мамандандыру: Биология және химия
Курс: 3
Топ: Б(б)-15-қ
Оқу үлгісі: күндізгі
Ақы төлеу үлгісі: білім беру қызметін сатып алу
Оқуды бастауы : 2015
Оқуды аяқтауы: 2019
Оқу тілі: қаз
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 3.49
Жеке оқу жоспарлары:
2015-2016 жыл
2016-2017 жыл
2017-2018 жыл