Студент портфолиосы

Абдрахманова Айгерим Бакытбековна

Факультет: Жаратылыстану және ауыл шаруашылығы ғылымдары факультеті
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Ауыл шаруашылығы
Мамандығы: 5B080100 Агрономия
Мамандандыру: Егіншілік
Курс: 3
Топ: А-15
Оқу үлгісі: күндізгі
Ақы төлеу үлгісі: мемлекеттік білім беру гранты
Оқуды бастауы : 2015
Оқуды аяқтауы: 2019
Оқу тілі: орыс
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 3.72
Жеке оқу жоспарлары:
2015-2016 жыл
2016-2017 жыл
2017-2018 жыл