Студент портфолиосы

Абдельманова Молдир Ерболовна

Факультет: Тіл және әдебиет институты
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Қазақ филология
Мамандығы: 5B011700 Қазақ тілі мен әдебиеті
Мамандандыру: Қазақ тілінде білім беретін мектептерде қазақ тілі мен әдебиетін оқыту
Курс: 3
Топ: сҚТӘ-ж-15-қ
Оқу үлгісі: сырттай
Ақы төлеу үлгісі: білім беру қызметін сатып алу
Оқуды бастауы : 2015
Оқуды аяқтауы: 2018
Оқу тілі: қаз
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 3.78
Жеке оқу жоспарлары:
2015-2016 жыл
2016-2017 жыл
2017-2018 жыл