Студент портфолиосы

Абдималикова Асель Адилбаевна

Факультет: Жаратылыстану және ауыл шаруашылығы ғылымдары факультеті
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Химия және химиялық технологиялар
Мамандығы: 5B011200 Химия
Мамандандыру: Химия және биология
Курс: 3
Топ: Х(б)-15-қ
Оқу үлгісі: күндізгі
Ақы төлеу үлгісі: білім беру қызметін сатып алу
Оқуды бастауы : 2015
Оқуды аяқтауы: 2019
Оқу тілі: қаз
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 3.77
Қоғамдық қызметі:
1. Занятия в секции волейбола (2015г.)
2. Занятие вокалом (2015г.)
Жеке оқу жоспарлары:
2015-2016 жыл
2016-2017 жыл
2017-2018 жыл