Студент портфолиосы

Абаев Ерлан Казымбетович

Факультет: Инженерлiк-техникалық факультет
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Энергетика және радиоэлектроника
Мамандығы: 5B071900 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
Курс: 2
Топ: РЭТ-16
Оқу үлгісі: күндізгі
Ақы төлеу үлгісі: мемлекеттік білім беру гранты
Оқуды бастауы : 2016
Оқуды аяқтауы: 2020
Оқу тілі: орыс
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 3.09
Жеке оқу жоспарлары:
2016-2017 жыл
2017-2018 жыл