Студент портфолиосы

Абдразахов Нурсеит Абдурашидович

Факультет: Жаратылыстану және ауыл шаруашылығы ғылымдары факультеті
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: География және экология
Мамандығы: 5B011600 География
Мамандандыру: География және экология
Курс: 2
Топ: Г(б)-16-қ
Оқу үлгісі: күндізгі
Ақы төлеу үлгісі: мемлекеттік білім беру гранты
Оқуды бастауы : 2016
Оқуды аяқтауы: 2020
Оқу тілі: қаз
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 3.46
Жеке оқу жоспарлары:
2016-2017 жыл
2017-2018 жыл