Студент портфолиосы

Абдрахманова Диана Сайрановна

Факультет: Тарих, экономика және құқық факультеті
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Құқықтық пәндер
Мамандығы: 5B030100 Құқықтану
Курс: 2
Топ: Қ-16-қ
Оқу үлгісі: күндізгі
Ақы төлеу үлгісі: білім беру қызметін сатып алу
Оқуды бастауы : 2016
Оқуды аяқтауы: 2020
Оқу тілі: қаз
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 3.65
Жеке оқу жоспарлары:
2016-2017 жыл
2017-2018 жыл