Студент портфолиосы

Абдирова Айгуль Кайратовна

Факультет: Педагогикалық факультет
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Педагогика және психология
Мамандығы: 5B010500 Дефектология
Мамандандыру: Логопедия
Курс: 2
Топ: сДФІІ-жғ-16-қ
Оқу үлгісі: сырттай
Ақы төлеу үлгісі: білім беру қызметін сатып алу
Оқуды бастауы : 2016
Оқуды аяқтауы: 2018
Оқу тілі: қаз
Шетел тілі: неміс
GPA: 3.43
Жеке оқу жоспарлары:
2016-2017 жыл
2017-2018 жыл