Студент портфолиосы

Абдрахманова Юлия Манировна

Факультет: Педагогикалық факультет
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Педагогика және психология
Мамандығы: 5B010500 Дефектология
Мамандандыру: Логопедия
Курс: 2
Топ: сДФІІ-жғ-16
Оқу үлгісі: сырттай
Ақы төлеу үлгісі: білім беру қызметін сатып алу
Оқуды бастауы : 2016
Оқуды аяқтауы: 2018
Оқу тілі: орыс
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 3.65
Жеке оқу жоспарлары:
2016-2017 жыл
2017-2018 жыл