Студент портфолиосы

Аббасова Юлия Смаиловна

Факультет: Педагогикалық факультет
Оқу үлгісі: бакалавриат
Кафедра: Дене және әскери тәрбиесі теориясы мен әдістемесі
Мамандығы: 5B010800 Дене шынықтыру және спорт
Мамандандыру: Спорттың ойын түрлері
Курс: 2
Топ: сДСШ-ж-16-1
Оқу үлгісі: сырттай
Ақы төлеу үлгісі: мемлекеттік білім беру гранты
Оқуды бастауы : 2016
Оқуды аяқтауы: 2019
Оқу тілі: орыс
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 3.21
Жеке оқу жоспарлары:
2016-2017 жыл
2017-2018 жыл